Οι έννοιες της υγείας και της ευζωίας απασχολούν τη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα, είτε αφορούν τον άνθρωπο είτε τα ζώα. 

Η ευζωία των ζώων αναδεικνύεται σε μια βασική παράμετρο στην παραδοσιακή αντίληψη του ορισμού της υγείας τους. 

Η ευζωία των ζώων έχει γίνει ένα θέμα που συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη από τις σύγχρονες κοινωνίες, επιστημονικές και μη, και στις μέρες μας κυριαρχεί μεταξύ των ευρωπαϊκών θεμάτων τα οποία υποστηρίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η ευζωία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων περιλαμβάνει τις εξής βασικές αρχές και ορισμούς:

  • • Ευζωία των ζώων σημαίνει τον τρόπο που ένα ζώο αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει.
  • • Ένα ζώο βρίσκεται σε καλή κατάσταση ευζωίας εάν (όπως υποδεικνύεται από επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία) είναι υγιές, νιώθει άνετα, τρέφεται σωστά, νιώθει ασφαλές, είναι ικανό να εκφράσει την έμφυτη συμπεριφορά του και αν δεν υποφέρει από δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι ο πόνος, ο φόβος και η αγωνία.
  • • Η καλή διαβίωση των ζώων απαιτεί πρόληψη των ασθενειών και κατάλληλη κτηνιατρική αγωγή, κατάλληλη στέγαση, διαχείριση, διατροφή, φιλοζωικούς χειρισμούς και την ευθανασία κατά τη σφαγή.
  • • Η καλή μεταχείριση των ζώων αναφέρεται τόσο στην κατάσταση του ζώου όσο και στην θεραπεία που λαμβάνει το ζώο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και την φροντίδα, την ορθή κτηνοτροφική πρακτική και την ανθρώπινη μεταχείριση του.