Διαμόρφωση

ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, προώθησης και διάθεσης αγελαδινού τυριού από νωπό γάλα με ανώτερα χαρακτηριστικά και παράλληλη υψηλή επιχειρηματική αξία, από την πρότυπη καθετοποιημένη αγελαδοτροφική μονάδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η Μικροβιακή

ποικιλομορφία του νωπού γάλατος συμβάλλει στην παραγωγή τυριών με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που απουσιάζουν από το τυρί παστεριωμένου γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει σε αυτό υψηλή βιολογική αξία και υψηλότερη τιμή.

Στις Χώρες

του εξωτερικού η παραγωγή τυριού από μη παστεριωμένο γάλα είναι αρκετά συνηθισμένη και περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα προϊόντα (π.χ. Pecorino di Filiano, Cacioricotta, Roquefort, Brie). Παρ’ όλα αυτά στην Ελλάδα καμιά μονάδα δεν παράγει τέτοια τυριά, καθώς η μέχρι πρόσφατα υποχρεωτική (για υγειονομικούς λόγους) παστερίωση του γάλατος για τυροκόμηση, δεν επέτρεπε την παραγωγή τυριού από νωπό γάλα. Το νέο πλαίσιο που εισήχθη πρόσφατα επιτρέπει, υπό συνθήκες, την παραγωγή τυριού από νωπό γάλα.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, της Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) αριθμ. 3724/162303 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 3448/22-12-2014, επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής η παραγωγή τυριών ωρίμανσης τουλάχιστον 2 μηνών από νωπό γάλα.

raw cheese

Ταυτόχρονα

η κρίση που βιώνει η Ελληνική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία σήμερα από την επιμήκυνση της διάρκειας του φρέσκου γάλατος, την κατάργηση των ποσοστώσεων, την είσοδο στην αγορά της ΕΕ γειτονικών χωρών και το αυξημένο κόστος παραγωγής, έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων του τομέα και καθιστά αναγκαία την ανάγκη στήριξης του κλάδου.

Τα Παραπάνω

γεγονότα οδήγησαν στη σύλληψη και ανάπτυξη του έργου Raw Cheese, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης της Ελληνικής γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας μέσω της διαφοροποίησης των παραγόμενων (αποκλειστικά από νωπό γάλα) προϊόντων τυριού της από τον διεθνή ανταγωνισμό, προσδίδοντάς τους, ταυτότητα και προστιθέμενη αξία και καθιστώντας τα ένα εναλλακτικό εργαλείο ανάπτυξης του κλάδου.