Στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι διατροφικές μας επιλογές καθορίζονται από διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

‘Ενας παράγοντας του οποίου την σημασία μόλις πρόσφατα το ευρύ καταναλωτικό κοινό αναγνώρισε είναι η ευζωία των ζώων τα προϊόντα των οποίων καταλήγουν στο τραπέζι μας.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ενημέρωση όλων όσων σχετίζονται με τον τομέα της κτηνοτροφίας δημιουργεί εκπαιδευτικά/ενημερωτικά  βίντεο για την ευζωία στο πλαίσιο της δράσης του έργου “Raw cheese”. Σε αυτό το βίντεο θα απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

1) Ποιά είναι τα απαραίτητα βήματα για την παραγωγή τυριού από νωπό γάλα

2) Ποιά είναι η σημασία της υγείας και της ευζωίας των αγελάδων

https://youtu.be/HUtmZ6a_KtM

Τα βήματα που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή για να παρέχει στα ζώα υγεία και ευζωία υπάρχουν στην παρακάτω ιστοσελίδα. 

https://sxolistogala.gr/…/to-gala/diatrofi-evzoia-ageladon