Πως διατηρούνται τα τρόφιμα φρέσκα; 

Χάρη στις συσκευές κενού αέρος (vacuum), τα τρόφιμα δεν αλλοιώνονται λόγω της έλλειψης αέρα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα με φυσικό τρόπο. 

Συσκευασία κενού αέρος είναι μια μορφή συσκευασίας τροποποιημένης ατμόσφαιρας, η οποία υπάρχει σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιείται κυρίως για τρόφιμα. Η συσκευασία κενού αέρος αφαιρεί το ατμοσφαιρικό οξυγόνο από τα προϊόντα που περιέχονται μέσα. Το οξυγόνο είναι η κύρια πηγή αποδόμησης του προϊόντος για αυτό και η απομάκρυνση του μπορεί συχνά να συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και να τα προστατέψει από τυχόν αλλοιώσεις. 

Η βασική λειτουργία της συσκευής vacuum αφαιρεί το οξυγόνο από τη σακούλα κενού και σφραγίζει τη σακούλα μόλις υπάρξει κενό εντός της συσκευασίας.