Αναρωτηθήκατε ποτέ ποιος είναι ο ορισμός του γάλακτος;

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π. 1998), «Γάλα είναι το απαλλαγμένο από πρωτόγαλα προϊόν του ολοσχερούς, χωρίς διακοπή αρμέγματος υγιούς γαλακτοφόρου ζώου, που ζει και τρέφεται υπό υγιεινούς όρους και που δεν βρίσκεται σε κατάσταση υπερκόπωσης.»

Αντιλαμβανόμαστε ότι το γάλα είναι άρρηκτα δεμένο με την ευζωία των ζώων.

Οι αγελάδες της Αμερικανική Γεωργική Σχολή διαβιούν σε ιδανικές συνθήκες ελεύθερου ενσταυλισμού και η ευζωία τους διασφαλίζεται από την μοντέρνα τεχνολογία, τις πιστοποιημένες ιδιοπαραγόμενες GMO FREE ζωοτροφές και το πολύ μεράκι.

Η παραγωγή της τελικής ζωοτροφής πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού αγροκτήματος από το εξειδικευμένο προσωπικό της Σχολής. Έτσι ελέγχεται  η ποιότητα του προϊόντος ολοκληρωμένα από το χωράφι έως την τελική του μορφή με υψηλά πρότυπα διαπίστευσης. Αυτό είναι το γάλα που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ημίσκληρου τυριού στα πλαίσια του προγράμματος «Raw cheese”.