Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου Raw Cheese» στο πλαίσιο του έργου  με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03989.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 16 Ιανουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, στη σπουδαστική εστία “Αλίκη Περρωτής του Perrotis College (Δ/νση: Μ. Αντύπα 54), αίθουσα Seth Frank, στη Θεσσαλονίκη και ώρα 12 μ.μ.

Ο σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τα αποτελέσματα του έργου και απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα και θέλουν να εφαρμόσουν σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τυριού από νωπό αγελαδινό γάλα με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Το έργο υλοποιείται από το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Παρακάτω βλέπετε το πρόγραμμα της ημερίδας.

 

 

Πρόγραμμα Raw Cheese