ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επικοινωνία:  Δρ. Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής
Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ

Λειτουργούν 61 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.

Από το 1967

που ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι επιστήμονες, που εργάζονται σε αυτό, ασχολούνται με την εφαρμοσμένη έρευνα στη ζωική παραγωγή και βρίσκονται σε συνεχή στενή επαφή με την πράξη και όσους δραστηριοποιούνται στους διαφόρους κρίκους της αλυσίδας παραγωγή – μεταποίηση – διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου έχει αφιερωθεί στα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά ή έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια. Παράλληλα, έχουν καταβληθεί προσπάθειες να γίνουν γνωστές στους Έλληνες κτηνοτρόφους νέες μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής, που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν αποδεκτές και η εφαρμογή τους στέφτηκε από επιτυχία με την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων πολλά από τα οποία κατοχυρώθηκαν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

raw cheese