Σκοπός

της ΕΕ3 είναι η διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας του τυριού και η βελτίωση της υγιεινής της, με βασικούς άξονες:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ:

(1) Την τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής του τυριού.

(2) Την εκτίμηση της δυναμικής της επικρατούσας γαλακτικής μικροχλωρίδας του τυριού.

(3) Την αναζήτηση των επικίνδυνων παθογόνων στο τυρί.

(4) Την εκτίμηση των μεταβολών των λιπαρών οξέων στα τυριά.

(5) Την εκτίμηση της οξείδωσης του λίπους των τυριών.

(6) Τη μελέτη της υγιεινής κατάστασης των τυριών.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π3.1 Πρότυπο ολοκληρωμένου συστήματος για την παραγωγή τυριού από νωπό γάλα

Π3.2 Επικρατούσα μικροβιακή χλωρίδα στα τυριά

Π3.3 Βάση δεδομένων για την μικροβιολογική ασφάλεια του τυριού