Σκοπός

Σε αυτό το πλαίσιο, απώτερος σκοπός είναι να διαπιστωθεί και να αποδειχθεί η ανώτερη και σταθερή ποιότητα του νωπού γάλακτος που θα παραχθεί από τα ζώα που εκτρέφονται σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης της ΕΕ1 και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τυροκόμηση χωρίς παστερίωση, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την παρασκευή τυριού από νωπό αγελαδινό γάλα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

(1) Η μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας του γάλατος και των επικίνδυνων παθογόνων βακτηρίων.

(2) Η μελέτη των βασικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του γάλακτος.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π2.1 Τελική έκθεση ποιότητας και υγιεινής του γάλακτος

Π2.2 Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο