Αντικείμενο & Στόχοι

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, προώθησης και διάθεσης αγελαδινού τυριού από νωπό γάλα με ανώτερα χαρακτηριστικά και παράλληλη υψηλή επιχειρηματική αξία από την πρότυπη καθετοποιημένη αγελαδοτροφική μονάδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Για την παραγωγή του χρησιμοποιείται η παραδοσιακή τεχνολογία που αποδίδει τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύσης, οσμής, υφής) του γάλατος. Η πρώτη ύλη ελέγχεται ολοκληρωμένα και προέρχεται από μονάδα που ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο ζωοτεχνικής διαχείρισης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου διαμορφώνονται οι προδιαγραφές για την παραγωγική διαδικασία και τη διασφάλιση των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα του ημίσκληρου τυριού.

Προϊόν

Το τελικό προϊόν τυποποιείται και κυκλοφορεί ως επώνυμο προϊόν, με ολοκληρωμένη ταυτότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία του και να ανταποκρίνεται αφενός στις απαιτήσεις του καταναλωτή και αφετέρου να πληροί τους όρους τις νομοθεσίας όσον αφορά την υγιεινή του κατάσταση και ασφάλεια. Πρόκειται για προϊόν το ίδιο ασφαλές με τα τυριά από παστεριωμένο γάλα, καθώς από το γάλα απουσιάζουν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, και θα πιστοποιηθούν οι τυροκομήσεις σε όλη την γραμμή παραγωγής ώστε το προϊόν να είναι απόλυτα ασφαλές για τον καταναλωτή.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο τελικό προϊόν, υψηλής διατροφικής αξίας από ελληνικό νωπό γάλα αγελάδας που παράγεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και είναι επώνυμο, με ολοκληρωμένη ταυτότητα και απόλυτα ελεγχόμενη προέλευση. Το τελικό προϊόν θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Υ.Α. 3724/162303 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 3448/22-12-2014.

raw cheese

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 1.

Επίτευξη ανώτερης και σταθερής ποιότητας γάλακτος μέσα από ένα πρότυπο σύστημα ολιστικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης σε ότι αφορά την υγεία των ζώων και τον έλεγχο της πρώτης ύλης.

ΣΤΟΧΟΣ 2.

Παραγωγή επώνυμου και ασφαλούς τυροκομικού προϊόντος με ανώτερα χαρακτηριστικά και υψηλής διατροφικής αξίας, μέσα από την πρότυπη παραγωγική διαδικασία, τη διασφάλιση χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα του τυριού καθώς και την τυποποίηση του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΣΤΟΧΟΣ 3.

Επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας του τυριού, μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένης ταυτότητας, την πληροφόρηση της κοινωνίας και μια πολυ-παραγοντική προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων και παικτών του κλάδου.