Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του γάλακτος, ποιος ο ρόλος του αρμέγματος και πόσο καθοριστική  είναι η υγεία του μαστού;  

Στα πλαίσια του προγράμματος Raw Cheese, οι κύριοι Ευάγγελος Κιόσης και Νικόλαος Πανούσης, καθηγητές κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιγράφουν στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής,  πως η υγεία του μαστού επηρεάζει την ποιότητα του γάλακτος. 

Η παραγωγή γάλακτος αποτελεί φυσιολογική ιδιότητα του μαστού που κατατάσσεται στους επιδερμικούς εξωκρινείς αδένες. Το γάλα, σαν συνέπεια του τρόπου παραγωγής και των διαφόρων χειρισμών στους οποίους υπόκειται, είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο να μολυνθεί από διάφορα ξένα στοιχεία και παθογόνα μικρόβια. Επομένως, δεν αρκεί να είναι θρεπτικό, αλλά θα πρέπει να είναι καθαρό και υγιεινό.

Η υγεία του μαστού παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του γάλακτος. Το γάλα που παίρνουμε από ένα υγιή μαστό είναι απόλυτα καθαρό και υγιεινό. Η υγεία του μαστού επηρεάζεται από:

  • τον γενότυπο
  • την διατροφή του ζώου
  • τον σταβλισμό
  • και το άρμεγμα

Για να μάθετε λεπτομερώς πως αυτές οι τέσσερις κατηγορίες επηρεάζουν την υγεία του μαστού δείτε το video.