Στα πλαίσια του προγράμματος “Raw cheese”, διεξάγετε μια έρευνα για τις γνώσεις των καταναλωτών σχετικά με το νωπό γάλα καθώς και την προθυμία αγοράς τυριού από νωπό γάλα.

Mας ενδιαφέρει η άποψή σας! Αποτυπώστε την άποψή σας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο. Θα σας πάρει μόνο 5 λεπτά.

https://forms.gle/kR3FHytj8Nj7ZHNf7